Anti Müllerian Hormon Nedir (AMH)?

AMH Transforming growth faktör familyasından bir glikoproteindir.

AMH çapı 6mm'ye kadar olan foliküllerden salgılanır.

Kız çocuklarında AMH sekresyonu 36.haftadan başlayarak menopoza kadara devam eder.

AMH düzeyi siklus boyunca sabit kalır.

AMH  siklustan siklusa oldukça sabit olduğu gösterilmiştir. Doğum kontrol hapının kullanımı ile AMH seviyesi etkilenmez.AMH, over rezervini güvenilir bir şekilde göstermesinin yanı sıra PCO gibi aşırı yanıtı veya zayıf over rezervini de doğru bir şekilde göstermesi açısından önemlidir.

Follikül sayısının azalması ile inhibin-B ve AMH sevileri azalır.

AMH'nin doğruluk oranına yakın bir yöntem de antral follikül sayımıdır.

AMH, zayıf over rezervini FSH'a göre daha erken ve yüksek oranda belirlenmesi açısından önemlidir.AMH değeri 1-1,5 ng / mL altında zayıf over rezervini 2,9-3,5ng / mL arasında ise normal over rezervini gösterir.

PCO hastalarda AMH değeri 4,5ng / mL'nin üzerindedir.

PCO'lu hastalarda gerek serum ve gerekse folliküler sıvıdaki artmış AMH değerleri immatür oosit sayısının artışı ile birliktedir.

Search