İnce Endometriumun Yönetimi

İnce endometriumun tedavisinde farklı tedavi modaliteleri tercih edilebilmektedir.

Faktörleri

Bu modaliteler,
histereskopik adezyolizis,
estrojen ve GnRH- agonisti ile hormonal manupilasyon,
aspirin,
vitamin E  pentoksifilin L-arginine,
sildenafil gibi vazoaktif ilaçlar,
intrauterine kavite içerisine G-CSF gibi büyüme faktörlerinin uygulanmasıdır.
Yeni yaklaşımlar rejeneratif tedaviler üzerine şekillenmektedir.

Search