Laparoskopi ve Histeroskopi Gebe Kalmanıza Neden Yardımcı Olabilir?

Laparoskopi ve Histeroskopi nedir?

Laparoskopi ve histeroskopi, doktorların belirli kadın faktörlü kısırlık durumlarının tanı ve tedavisinde kullandıkları iki minimal invaziv cerrahi prosedürdür. Endometriozis, uterin fibroidler, endometriyal polipler, uterus anomalileri veya pelvik enfeksiyon öyküsü olanlar için şüpheli bir teşhisiniz varsa, doktorunuz bu durumları kesin olarak teşhis etmek ve tedavi etmek için laparoskopi ve histeroskopi tek başına veya aynı anda kullanabilir.

Histeroskopi ve laparoskopi ile üreme cerrahları yara dokusunu çıkarabilir, fallop tüplerini temizleyebilir ve fibroidleri, kistleri veya endometriozis lezyonlarını çıkarabilir. Ayrıca, düşük veya erken doğuma neden olabilecek uterus septumu veya yapışıklıklar gibi doğuştan anormallikleri de düzeltebilirler.

Gebe Kalmaya Yardımcı Olmak

Bazı çalışmalar, endometrial poliplerin histeroskopi kullanılarak çıkarılmasının, poliplerin boyutu veya sayısı ne olursa olsun doğurganlığı iyileştirdiğini ve gebelik oranlarını artırdığını göstermiştir. Amerikan Laparoskopik Cerrahlar Derneği (AAGL) uygulama kılavuzlarının önerisi, polipli herhangi bir kısır hastanın ameliyatla çıkarılması gerektiğidir, böylece doğal gebelik veya yardımcı üreme teknolojisinin başarılı olması için daha büyük bir fırsat olur.

Kısırlığın Nedenlerini Açığa Çıkarmak

Son araştırmalar, laparoskopinin, daha önce açıklanamayan kısırlık tanısı almış kadınlarda endometriozis gibi bir doğurganlık teşhisini ortaya çıkarabileceğini göstermiştir.

Şiddetli endometriozis, doğurganlığı bozabilecek skar dokusuna veya bozuk pelvik anatomiye neden olabilir. Tanımlanabilir başka bir kısırlık faktörü olmaksızın şiddetli (Evre III / IV) endometriozisi olan kadınlarda cerrahi düzeltmenin doğurganlık üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gösterilmiştir.

Histeroskopi ve laparoskopi, infertilitenin çeşitli yapısal nedenlerinin değerlendirilmesi ve tedavisi için yararlı araçlardır. Bazı durumlarda, bu anormalliklerin tek başına düzeltilmesi kendiliğinden bir hamilelikle sonuçlanacaktır. Başarı şansını artırmak için bir in vitro fertilizasyon döngüsünden önce histeroskopi ve laparoskopi de yapılabilir.