İnfertil Erkekte Değerlendirme

İnfertil Erkekte Değerlendirme

Çiftlerin yaklaşık %15'inde 1 yıl içinde düzenli ilişkiye rağmen gebelik oluşmamaktadır. Bunlar arasında yaklaşık %30 olguda erkek faktörü tek başına olmakta, %40-45'inde ise erkek faktörü katkıda bulunmaktadır. Kadın yaşı 35'in üzerinde ise erkek faktörü 1 yıldan önce değerlendirilmelidir.

Erkek faktörü değerlendirirken;

İlişki sıklığı,

İnfertilite süresi,

Çocukluk hastalıkları (Ateşli hastalık geçirmiş mi?),

Sistemik hastalık var mı? (Diabetes Mellitus gibi),

Daha önce geçirilmiş operasyon var mı? sorgulanmalıdır.

Eğer erkekte belirgin sperm azlığı varsa bir ürolog ile beraber değerlendirme yapılmalıdır. Semen analizi için 2-5 günlük cinsel perhiz süresi gereklidir. Mümkünse morfolojik değerlendirmeyi içeren bir semen analizi en doğru sonucu vermektedir.

Normal sayı en az 15 milyon / ml olmalı, bunların %50'si hareketli olmalı, %4-10 arasında ise normal morfoloji olmalıdır.(Kruger Stric Kriterlerine göre)

Erkekte belirgin olarak sperm azlığı varsa (5 milyon / ml'den az ise) hormon profili ve kromozom analizi istenmelidir. FSH, LH prolaktin, serbest ve total testosteron hormon profili içeriğinde yer alır.

Anormal FSH değerleri anormal spermatogenezi gösterir.

Hipo hipo hastalarda FSH ve LH düşük hipergonadotropik hastalarda FSH değeri yüksektir.

Erkek infertilisinde mutlaka varikosel yönünden de ürolog muayenesi gerekir. gr II ve III varikosel olgularında operasyon önerilebilir. Ancak subklinik varikosel ve gr I olgularda operasyon önerilmez.

Fiziki muayenin yanında skrotal USG'de muayenenin bir parçası olmalıdır.

Azospermili erkeklerde testisler normal büyüklükte ve hormonal parametreler normal ise obstrüksiyon söz konusu olabilir. Muhtemelen TESA ile sonuç alınabilir. TESA ile sperm bulunamazsa MikroTESE ile arama yapılır ve bulunan spermler dondurulur.FSH değeri yüksekse non obstrüktif bir durum olabilir yani üretime ait patoloji muhtemeldir bunun içinde MikroTESE yapılması gerekir.