Sperm Azlığı Tedavisi

Sperm Azlığı Tedavisi

İnfertil çiftlerin yaklaşık yarısında neden erkek faktörüdür.Tedavi yöntemleri nedene yönelik ve deneysel olarak yapılabilir.

Nedene yönelik tedavi olarak hormon desteği,enfeksiyon tedavisi,immunolojik nedenlerde steroid tedavisi,varikosel operasyonu sayılabilir.

Deneysel olanda ise testosteron preparatları,anti-östrojenler,aromataz inhibitörleri,antioksidanlar ve eser elementler sayılabilir.

Sperm sayısı üzerinde androjenler,anti-östrojenler ve gonadotropinlerin pozitif etkisi olabilir.

Sperm motilitesi üzerine ise antioksidanların ve folik asitin etkisi olabileceği belirtilmiştir.Özellikle asetil L Karnitin etkilidir denmektedir.

FSH hormonunun erkekte sperm üretimi ,oluşumu  üzerinde önemli bir etkisi vardır.Erkek infertilitesinin tedavisinde kullanılması fertilizasyon ve gebelik oranlarını artırır denmektedir.

Düşük-Normal FSH ve normal inhibin-B düzeyi olan oligozoospermik olgularda faydalı olabilir.Doz olarak gün aşırı 75 u/gün verilmektedir.Hem sperm sayısı hem de gebelik başarısı yüksek olur denmektedir.Ancak bu  çalışmaların büyük serilerle desteklenmesi gerekir.

Sonuç olarak erkek infertilitesinde medikal tedavi ile ilgili bilgiler tartışmalı olup ancak gonadotropinler,anti-östrojenler,antioksidanlar yararlı olabilir.