Myomlar

Myomlar rahimin kas bağ dokusundan kaynaklanan tümörlerdir. Kadınların yaklaşık %30-35 inde görülür.Myomlar değişik boyutlarda ve değişik lokalizasyonlarda olabilir. İntramural, subseröz ve submüköz yerleşimli gib.

Nedenleri tam bilinmemekle birlikte genetik nedenler ve östrojene bağlı hormanal değişiklikler ağırlıklı olarak düşünülmektedir.

Semptomlar(Belirtiler):

1- Vajinal kanama: Myomlardaki en önemli semptomdur.Adet kanamasının süre ve miktar olarak fazla olması hastaların çoğunda görülmektedir.Kanama fazlalığına bağlı olmak üzere anemi şikayetleri oluşmaktadır.Rahim içi boşluğuna doğru büyüyen myomlarda kanama miktarı fazla olmakla birlikte kısırlığa neden olma ihtimali en fazladır.Özellikle 4 cm den büyük myomlarda kısırlık şikayeti daha fazla olmaktadır.

2- Ağrı: Eğer myom saplı olup etraf organlara bası yapıyorsa ağrıya neden olur.Ayrıca myom dejenerasyonu bir diğer ağrı sebebidir.

3- Bası Semptomları: Büyük boyutlu myomlar mesaneye baskı yaparak sık idrar veya kesik kesik idrar yapma şikayetlerine sebep olabilir.Yine aynı şekilde büyük myomlar rektuma bası yaparaktan ağrılı defekasyona (dışkılamaya) yol açar.

4- İnfertilite: Özellikle submüköz myolar rahim boşluğunu doldurarak veya embriyonun yerleşme yerini azaltarak kısırlığa sebep olmaktadır.İntramural myomlar 5-6 cm gibi büyük boyutlardaysa rahim kaslarının kanlanmasını bozarak embriyo yerleşmesini engelleyebilir.

Tanı:

En önemli tanı yöntemi pelvik veya transvajinal USG ‘dir.Bunun yanı sıra etraf organlara bası şikayetlerini aydınlatmak amacıyla yapılan MR,pelvik tomografi gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir.

Myom Komplikasyonları:

  1. Torsiyon: Myom sapının kendi etrafında dönmesi.
  2. Enfeksiyon: Özellikle submüköz myomlar ülsere ve enfekte olması.
  3. Malign Değişim: %0.5 ten daha az vakada kansere dönüşebilir.Myomdaki hızlı büyüme çok dikkatli izlenip operasyona karar verilmelidir.
  4. Dejenerasyon: Bunlar myom yapısının bozulması ile oluşan ve ağrılı olabilen değişikliklerdir.Kistik dejenerasyon,kırmızı dejenerasyon gibi.
  5. Asit: Saplı subseröz myomlarda periton tahrişi sonunda olur.
  6. Kanama: Myom üzerindeki genişlemiş damarlardan birinin kanamasıyla oluşur.

Myom Ve İnfertilite İlişkisi:

Submüköz myomu olan kadınlarda gebelik oranının başka infertilite problemi olmayan kadınlara göre daha düşük olduğu bildirilmiştir.Yapılan başka bir çalışmada intramural myomu olan hastalarda gebelik şansının myomu olmayan hastalara göre daha düşük olduğu bildirilmiştir.

Myomektomi sonrası gebelik oranları myomektomi yapılmamış hastalara göre daha yüksek olarak bulunmuştur.Burada önemli olan batından yapılan ameliyatlarda kaviteye girilmemesidir.Subseröz ve intramural myomlarda 4 cm den küçük myomların infertiliteye etkisinin olmadığı, intramural myomlarda 5-6 cm den büyük myomların opere edilmesi gerektiği genel olarak kabul görmektedir.Submüköz olgularda ise kısırlık tedavisi öncesinde histerokopik myomektomi yapılması önerilmektedir.

Myom Tedavisi:

  1. Cerrahi Tedavi:

Laparotomi: Batından kesi yoluyla yapılan ve halk arasında açık ameliyat ta olarak bilinen ameliyat türüdür.Özellikle intramural ve subseröz myom tiplerinde yapılır.

Laparoskopik Myomektomi: Laparoskopi yapabilen cerrahlar tarafından özellikle subseröz myomlarda tecih edilir.

Histeroskopik Myomektomi: Histeroskopi yapabilen cerrahlar tarafından özellikle submüköz myomlarda tercih edilir.

  1. Medikal Tedavi:

Esasında myomun medikal tedavisi yoktur.Yalnızca myom operasyonu öncesi myom boyutlarını küçültmek ve kanama miktarını azaltmak amacıyla agonist dediğimiz iğne tedavisi uygulanır.Bunun dışında kanama miktarını azaltabilecek progesteron gibi ilaçlar da kullanılır.

ENDOMETRİAL POLİPLER                 

Ofis histeroskopi rahim içerisini değerlendiren önemli bir tanı yöntemidir.Özellikle endometrial poliplerin saptanmasında çok önemlidir.Endometrial poliplerin 1-1.5 cm den büyük boyutları var ise polipektomi yapılıp tedaviye başlanması daha doğru gibi gözükmektedir.Histeroskopik polipektomi rahim içerisine zarar vermeden yapılırsa tedaviyi olumlu yönde etkiler. 0.5 cm den küçük poliplerin alınmasına ise gerek yoktur.