İntra Uterin İnseminasyon (Aşılama)

İntra Uterin İnseminasyon (Aşılama)

Özel solüsyon ve yöntemlerle hazırlanmış spermlerin kadın rahmine özel katater yardımıyla verilme işlemine denir.

Hafif erkek infertilitesi, açıklanamayan infertilite, evre I-II düşünülen endometriozis gibi olgularda aşılama düşünülmelidir.

Ciddi erkek faktörü varlığında, tubal tıkanıklık durumlarında aşılamanın herhangi bir faydası olmaz.

Aşılamada spermlerin hazırlanması ile;

-sperm motilitesi artar

-sperm konsantrasyonu artar

-olabildiğince çok spermin fertilizasyonun sağlanacağı yere ulaşması sağlanır.

Aşılama ile ovulasyon zamanlaması fertilizasyon artışı sağlanmış olur.

Aşılama Başarı Oranları

25 yaş altında %15-20

25-30yaş arası %15

30-35 yaş arası %10-12

35-40 yaş arası %5

40-45 yaş arası %0,5-1 şeklindedir.

Kadın yaşı arttıkça over rezervinde azalma oosit kalitesinde bozulma, endometrial reseptivite üzerinde olumsuz etkilenmeden dolayı aşılama başarısında azalma olur.

Aşılama başarısı  için sperm sayısının da önemli bir etkisi vardır. Sperm sayısının 10 milyonun altında olduğu durumlarda gebelik oranları oldukça düşük kalır. Total motil sayısı 10 milyondan fazla olan grupta ortolama başarı %12-13 iken 10 milyondan az olguda %3 civarındadır.

İnfertilite süresi arttıkça aşılama başarı oranı azalmaktadır.

Anovulasyon ve açıklanamayan infertilite olgularda başarı oranı diğer gruplara göre daha fazladır.

Önde giden follikül sayısı arttıkça aşılama başarısı artar ancak beraberinde çoğul gebelik riski de artmaktadır. 3 veya daha fazla follikül olan sikluslarda ya IVF'e dönülmeli ya da siklus iptal edilmelidir.

Doğal siklusa kıyasla CC, letrozol veya gonadotropinlerle follikül oluşturulup aşılama yapılması daha başarılı sonuç verir.

GnRH antagonistleri,erken ovulasyonun olduğu hasta grubunda kullanılabilir.

Yumurta olgunlaştırma iğnesi (HCG) uygulamasından 32-36 saat sonra aşılama yapılmalıdır.

Tek veya iki kez aşılama yapılması arasında gebelik oranları açısından fark bulunmamıştır.

Ortalama 3 siklus aşılama ile erkek faktöründe ~ %15, açıklanamayan infertilitede ~ %20-30 arasında başarı oranı saptanmıştır.

Aşılamaya bağıl komplikasyonlar oldukça azdır, sadece follikül sayısı fazlalığında OHSS riski olabilir. Bunu önlemek için de follikül sayısına kısıtlama getirilmiştir.