Embriyo Transferi

Embriyo Transferi

Embriyo transferi 2 PN aşamasını takiben 2,3 veya 5.günler yapılabilir.

Transfer yapılmadan önce hastanın detaylı değerlendirilmesi doktor ve laboratuvar ekibi tarafından birlikte yapılmalıdır.Embriyo kalitesi, hastanın yaşı, daha önceki tedavi denemelerinin durumuna göre transferin günü planlanmalıdır.

Hastanın verilecek embriyosu belli ise 2 veya 3.gün transferi en uygun olanıdır.Ancak hastaya verilecek embriyolar arasından seçim yapamıyorsak 5.güne gidip blast aşamasındaki en iyi embriyoyu vermek en doğrusudur.

PGT gerektiren durumlarda 5.gün embriyosuna işlem yapılıp dondurulup 5.gün transferi yapılır. 2.gün dondurulan embriyolar çözüldükten 1 gün sonra transfer yapılır. 3.gün embriyolar çözüldükten sonra aynı günde transfer yapılabilir. 5.güne de gidilebilir. 5.gün embriyolar çözüldükten 2-3 saat sonra transfer edilebilirler .

Transfer günü embriyo zonası kalın ise lazer ile AHA işlemi yapılarak (inceltme işlemi) transfer yapılır.

Embriyo transferi öncesi deneme transferi yapılması başarı oranını artırır.

Transfer işleminin USG yardımıyla yapılması hem daha kolay hem daha başarılı olur. 7mm'nin üzerindeki rahim içi kalınlıklarda transfer işlemi planlanabilir.

Taze Embriyo Transferi mi? Donmuş Embriyo Transferi mi ? Yeni Görüşler

Yardımcı Üreme Teknikleri konusundaki tüm gelişmelere rağmen siklus başarısızlığından en çok implantasyon başarısızlığı sorumlu tutulmaktadır.Gebe kalamama konusunda embriyonun 1/ 3 etkisi söz konusu iken implantasyonun 2/ 3 oranında etki gösterdiği bilinmektedir. İmplantasyon başarısızlığının en büyük faktörü endometrial reseptivitede ortaya çıkan başarısızlıklardır. Dondurma yöntemleri arasında geçmiş yıllarda yavaş dondurma teknikleri kullanılır iken son yıllarda daha hızlı dondurma yöntemlerinden vitrifikasyonun kullanıma girmesi ile %95'e varan çözme sonrası embriyonun devam etme oranları bildirilmiştir. Kryopreserve edilen embriyoların çözünmesi ile başarılı sonuçların elde edilmesi, tüm embriyoların dondurulması ile ilgili yeni alternatif düşüncelerin doğmasına neden olmuştur.

Bazı klinik durumlarda tüm embriyoların dondurulması özellikle taze siklusta transferin sakıncalı olduğu ovaryan hiperstimülasyon sendromunda (OHSS) yararlı bir alternatif olarak görülmektedir. 3/100000 siklusta ölümle sonuçlanan bir komplikasyondur. Yüksek cevaplı olgularda HCG sonrası embryo transferinin yapıldığı olgularda oluşabilecek OHSS'nin önlenmesinde kriyoprezervasyon geçerli bir seçenektir.

Kriyoprezervasyon sikluslarının gebelik başarısını yükselteceği kesin olarak bilinen sikluslarda HCG günü Progesteron(P4) seviyesi önemlidir. Progesteron düzeylerinin yüksek olduğu, özellikle normo ve düşük cevaplı olgularda tüm embryoların kriyopreserve edilmesi gebelik başarısı açısından daha uygun görünmektedir.

Elektif Frozen Embryo Transferi (EFET) başarısız ART uygulamaları olan olgularda da başvurulabilecek bir tedavi alternatifidir. Bu olgularda ayrıca PGT uygulamalarında da zaman kazanmak açısından yararlı olabilmektedir. Bu embryoların transferi ile oluşan gebeliklerde de haftasına göre daha kilolu bebeklerin dünyaya geldiği bildirilmiştir.

Sonuç olarak hastanın durumuna göre embriyo transferinin ertelenmesinin daha başarılı gebelik oranlarına neden olması halinde embriyo kriyopreservasyonu iyi bir alternatif olacaktır.