Embriyo Freezing

embriyo-freezing.jpg

Günümüzde vitrifikasyon yöntemi slow freezing yönetmine göre tercih edilmektedir.Bu yöntemde kullanılan kriyo koruyucu konsantrasyonu oldukça yüksektir.Uygulanan çok yüksek soğutma hızları sonucunda hücre içindeki ve çevresindeki su molekülleri sıvı fazdan direk camsı faza geçerek buz kristali oluşumunun önüne geçilmektedir.

Vitrifikasyon yöntemi kısa sürede yapılabilmekte olup gebelik oranları eskiye oranla oldukça yüksek seyretmektedir.

Embriyonun 2 veya 3 günlük aşamasında vitrifikasyon uygulamasında çözme sonrası canlılık oranı yaklaşık %80 civarındadır.Bu embriyoların gebelik oranları da yavaş dondurma yöntemine göre daha yüksektir.

Vitrifikasyon yöntemi blast aşamasındaki embriyoda da başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Günümüzde tek embriyo transferine yönelim olduğu için embriyo dondurma yöntemleri gittikçe artan bir öneme sahip hale gelmektedir.