Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı

tekrarlayan-tup-bebek-basarisizliklari.jpg

İleri laboratuar teknikler, artmış embryoloji tecrübelerimiz, ideal COH protokollerine rağmen tekrarlayan implantasyon başarısızlığı (RİF) ART hastalarının önemli bir çoğunluğunda oluşmakta ve klinisyenleri zor durumda bırakmaktadır.

Tekrarlayan IVF başarısızlığı; morfolojik olarak iyi embriyoların normal uterusa transferi sonucunda başarılı bir implantasyon ve gebelik sağlayamama durumudur. Maternal yaş, zayıf endometrial reseptivite, sub-optimal embriyo transfer tekniği, genetik faktörler ve pıhtılaşma bozuklukları nedenler arasında sayılabilir.

Kötü endometrial reseptivite, uterin kavite faktörü, endometrial kalınlık, immunolojik faktörler, KOH protokolü ve endometriozis ile yakın ilişkilidir.

Endometriozis infertilitede en sık rastlanan klinik tanılardan biridir. Olması durumunda, -Oosit/embriyo kalitesini bozarak, peritoneal ortam ve endometriumu etkileyerek ART sonuçlarını etkileyebilmektedir. Bu açıdan RİF durumunda laparoskopi uygulamalarının etkinliği araştırmalıdır.

Histeroskopi, tekrarlayan IVF başarısızlıklarında yapılması gereken uygulamaların başında gelmektedir.

5.gün blast embriyo transferi anomalili embriyonun ayrıştırılmasında etkili yöntemdir. Ebeveynlerin kromozomal analizler ve trombofili paneli yapılması gereken laboratuvar tetkiklerindendir.