Erkek İnfertilite Tedavisi

Erkek İnfertilite Tedavisi
A) Medikal Tedavi
   a) Nedene yönelik
   b) Ampirik olabilir
B) Cerrahi Tedavi

a) Nedene Yönelik Tedavide;

Hipogonadotropik hipogonadizmde FSH ve LH değerleri düşüktür. Bu tip hastada haftada 2-3 kez 1500 ü HCG ile 1 yıla kadar kullanım önerilmektedir. Tedavinin 4.ayında haftada 2-3 kez gonadotropin ilave edilir. Bu tedavi ile sperm parametlerinde düzelme sağlanmazsa yardımcı üreme yöntemleri kullanılır.

Hipergonadotropik hastalarda FSH değeri yüksektir. Bu tip hastalarda testosteron değeri düşükse 300 ng/ml'nin üzerine çıkarma tedavisi yapılır.

Hiperprolaktinemi de ise dopamin agonistleri veya kabergolin kullanılır.

b) Ampirik tedavi;

Hormonal olanlar arasında GnRH tedavisi, gonadotropinler, testosteron tedavisi, antiöstrojen tedavi, klomifen sitrat tedavisi, büyüme hormonu kullanılabilir.

Hormonal olmayanlar arasında ise folat, koenzim q10, çinko, diğer antioksidanlar kullanılır.

İnfertil erkeklerin semenlerinde Asetil L karnitin, folat, çinko ve koenzim Q10 seviyesi anlamlı oranda düşük seviyede bulunmuştur. Folat düşüklüğünde de sperm DNA hasarı olmaktadır. Folat seviyesi yükseldikçe DNA hasarı düzelip gebelik oranları artmaktadır.

Yapılan çalışmalarda L karnitin ve Asetil L karnitin tedavisi ile spontan gebelik yaklaşık 4 kat artmaktadır.

Aromataz inhibitörleri testosteronun östrojene dönüşümünü engelleyerek serum ve intratestiküler testosteron seviyesini artırırlar ve spermatogenezi düzeltirler.

Başarısız TESE sonrası aromataz inhibitörleri kullanılarak sperm bulma oranları artabilir.

B) Cerrahi Tedavi:

Varikosel Tedavisi:

Yaşla birlikte ilerleyici olarak testis hasarı ile beraber seyreden cerrahi olarak düzeltilebilen bir hastalıktır.

Varikosel tedavisi sonrası anlamlı oranda gebelik artışı olmaktadır.

İnfertilite süresi kısa ise sperm sayısı 5 milyonun üzerinde ise normale yakın testis volümünde varikosel operasyondan daha çok yarar sağlamaktadır.

Obstrüktif azospermi varlığı: 

Proksimalde ise skrotal eksplorasyon yapılmalıdır. Testisten hem histolojik inceleme için hem de yardımcı üreme teknikleri için testis doku örnekleri alınır. Başarı oranı %40-50, gebelik oranı %30 civarındadır.

Distalde problem var ise transüretral ejakülatör kanal rezeksiyonu (TUR-ED) altın standarttır.