Kadın İnfertilitesi

Kadın İnfertilitesinin Araştırılması

35 yaşından genç kadınlarda 1 yıl, 35 yaşından yaşlı olan kadınlarda 6 ay korumasız ilişkiye rağmen gebelik oluşmaması halinde araştırılmaya başlanır.

İnfertilite oranı tüm toplumda %10-15 arasındadır.

İnfertilite nedenleri;

-Erkek faktörü %25-30

-Ovulasyon bozukluğu %25-30

-Tubal faktör %10-15

-Endometriozis %5-10

-Açıklanamayan faktörler %5-15 arasındadır.

İnfertil çift değerlendirilirken nedenlerin çok net bir şekilde ortaya konması gerekmektedir.

Kadın ve erkeğin çok detaylı hikayelerinin ve fizik muayenelerinin yapılması ile işe başlanmalıdır.

Özellikle kadının adet düzeni, ilk adet yaşı, geçirilmiş operasyon, cinsel hayatı, obstetrik hikayesi, aile hikayesi, yaşam tarzı dikkatlice sorgulanmalıdır. Fizik muayenede özellikle vücut kitle endeksi, hormonal durumu, genital organların detaylı değerlendirilmesi yapılır.

Adetin 2. veya 3. günü yapılan hormon profili, adet bitiminde çekilen HSG (Rahim filmi) veya adet başında ve ortasında yapılan USG ile kontrol tetkikleri tamamlanmış olur.

Eğer erkeğin sperm analizi normal çıkarsa kadın faktörü detaylı olarak değerlendirilir.

Ovaryan rezervin değerlendirilmesinde serum FSH düzeyi, AMH seviyesi ve adetli dönemde USG ile sayılan antral follikül sayısı bize çok önemli bilgiler verirler. Son yıllarda AMH testi rezerv açısından daha fonksiyonel olarak kullanılmaktadır. Genellikle 1 ng/ml'nin altındaki değerlerde yumurtalıklar zayıf olarak değerlendirilir.

Rahim içinin değerlendirilmesinde TU USG'ye ek olarak salin sonohisterografi de basitçe kullanılabilmektedir.

Açıklanamayan infertilite ve erkek nedenli infertilite de tedavi planı değişmediğinden laparoskopiye gerek olmadığı görüşü hakimdir.