İnfertilitede Histeroskopi

infertilitede-histeroskopi.jpg

Ofis histeroskopi son yıllarda pratik uygulamaya girmiş basit ve güvenli bir yöntemdir. Rahim içinde olduğundan şüphe edilen submükoz myom, polip, veya septum gibi patalojilerin doğrulanması için yapılır. Gerektiği zaman da operatif histeroskopiye dönülerek tedavi de yapılmış olur.

Myomlar

  • Rahim içi kavitenin düzensizleşmesi
  • Tubal ostiumların bozulması
  • Endometrial tutunmanın azalması
  • Myometrium kontraksiyonların artırılması gibi nedenlerle infertiliteye sebep olur.

Submüköz myomlar kaviteye baskı yapıyorsa histeroskopik olarak rezeke edilebilir. Submüköz myomlar infertiliteye neden olabilidiği gibi abortlara (düşüklere) da neden olmaktadır.

Yapılan çalışmalarda kontrol grubuna göre histeroskopik myom rezeksiyonu yapılan grupta 2  kat daha fazla gebelik elde edilmiştir.

Endometrial Polipler'in infertilite nedeni olabileceğini ileri süren çok sayıda çalışma mevcuttur. Polipektomi sonrası hem spontan hem de stimulasyon sikluslarında gebelik oranı artar.

Uterin septum, hem kavitenin daralması hem de beslenme bozukluğu nedeniyle infertiliteye neden olur. Özellikle büyük septumlarda yapılan septum rezeksiyonu gebelik oranlarını belirgin olarak artırır.

IVF Sikluslarında Histeroskopinin Önemi

  1. Polip, myom, septum tanısı
  2. Zor transfer vakalarında servikal geçişi kolaylaştırır.
  3. İmmünolojik uyarı ile implantasyon oranlarını artırır.
  4. Daha önce başarısız tüp bebek denemelerinde gebelik oranlarını artırır.

Histeroskopi sadece patolojisi olanlarda değil normal muayene bulguları olup tedavi öncesi yapılanlarda da gebelik şansını artırır.